Ресторантът е страхотен бизнес, с който може да се заеме всеки нов или опитен предприемач. Той представлява заведение за хранене, което изисква както регистрация под формата на фирма, така и уверения за безопасност, а също и няколко други особености. Ако тепърва смятате да отворите ресторант, то сигурно не ви е известно какви разрешителни ще ви трябват.

Е, те са от няколко вида. На първо място, разбира се, трябва да се регистрирате като фирма или дружество. Също ще ви трябва документ за собственост, категоризация на заведението, няколко разрешения, регистрации към Агенцията по безопасност на храните, Трудова медицина и други. Но ние няма да се ограничим до простото общо описание, а ще ви покажем с точност какво е нужно. Ето го и него:

1.               Регистрация на ЕТ, ООД ,ЕООД И АД от Агенция по вписванията, за ДЗЗД от съда. БУЛСТАТ;

2.               Договор за наем или документ за собственост.

Ако помещението е Ваша собственост, ще е необходимо изготвяне и одобряване на архитектурен проект, изграждане на обекта с оглед на неговото предназначение, строителен надзор и получаване на разрешение за ползване на помещението/ документ за въвеждане в експлоатация. Пакета документи се подават и обработват в „Архитектурен отдел” на съответната Община по местонахождение на обекта. Наемателите първо трябва да изискат от собственика този документ, т.н. статут на помещението. Това е основен документ, необходим, за да продължите към следващите разрешения.

3.               Категоризация – за заведения в Агенцията по туризма.

4.               Разрешение от Служба противопожарна и аварийна безопасност;

5.               Разрешение и договор с ВиК;

6.               Разрешение за мощност от Електроснабдяване и договор със ЕРП. Документ за измерване на параметри на работна среда и ел. инсталация от Орган от вида С;

7.               Система за самоконтрол; НАССР

8.               Заключително разрешение от МВР за безопасност на обекта;

9.               Разрешение за поставяне на рекламни табели и ползване на тротоарна площ от общината ако е необходимо;

10.            Документ за регистрация на трудовите договори на служителите;

11.            Касов апарат (закупуване, фискализация, договор за сервиз;)

12.            Регистрация на касовия апарат в данъчната служба;

13.            Документ за експертиза и договор с Служба по трудова медицина;

14.            Регистрацията на работно време за ресторант или друго заведение се извършва към общината

15.            Регистрация на обекта в регистъра на обектите с обществено предназначение. Тази регистрация се извършва към Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по мястото на обекта

 

Дори отначало този списък да ви изглежда страшен, уверяваме ви, че това далеч не е така. Документацията може и да се състои от цели 15 стъпки, но при наличие на всички необходими изисквания, тя ще бъде извършена сравнително лесно. Общо взето, това е една от най-трудните първи стъпки, които ще трябва да предприемете. Може би понеже е най-техническата и с най-малък диапазон за гъвкавост. Въпреки това, ако имате цялата нужна информация, то няма защо да се тревожите за тази стъпка. Именно затова ви предоставихме този пълнообхватен списък по-горе – за да ви запознаем с всички разрешителни за отваряне на ресторант, което да ви помогне по-бързо и по-лесно да се справите със своето предприемаческо начинание.